Rister det i rattet / Har felgen sprukket?

Oppretting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidekast

 

 

 

 

 

Sprekk

 

 

En bulk oppstår når felgen kommer i kontakt med hull i veien, utforkjøringer, asfaltkanter eller andre objekter plassert i veibanen, som resulterer i at aluminiumen bøyes og det blir en bulk. 

 

 

En bulk skaper vibrasjoner i kjøretøyet kan skape ødelegelser på understell som igjen kan skape farlige situasjoner. Heldigvis kan vi reparere de fleste 

bulker! Med varmebehandling, hydraulikk og god kunnskap får vi rettet felger slik at dem blir runde igjen.

 

 

Det at felgen går fra side-til-side oppstår når felgen har fått seg et trykk fra siden, som har resultert i at eikene og senteret på felgen er blitt bøyd. 

Vi reparerer slike skader på lik linje som retting av bulker, hvor vi 

varmebehandler og benytter hydraulikk.

 

 

Det er ikke uvanlig at det oppstår en sprekkk dersom felgen får seg en     bulk. Avhengig av kvaliteten på aluminiumen, kan felger sprekke når 

aluminiumen bulkes. Noen felger er myke og kan bøyes uten at det sprekker mens andre felger sprekker tilnærmet umiddelbart da den får seg et lite slag. Vi retter opp og sveiser sprekker!