Budbil

Vi tilbyr egentransport med fast kjørerute hver onsdag til alle bedriftskunder. Transporten har en last fastpris og er en del av vårt program for å tilby kostnadseffektiv og forutsigbar levering.

Vi henter i følgende områder:

Råde, Moss, Vestby, Ski, Asker og Bærum, Oslo, Lillestrøm.

BESTILLINGSSKJEMA

Henting inneværende uke må være bestilt senest tirsdag.