top of page
3_Oppretting av skjevheter_3 (1).jpg

Vi hjelper deg med oppretting av urunde felger

I Felgteknikk har vi god erfaring med de fleste felgskader, og står klare til å hjelpe deg når uhellet først er ute.

Støtskader bør sjekkes raskt! ___

Dersom bilen din får et støt, eller du kjører i et hull i veien, kan dette resultere i at felgen bøyes og blir urund. I slike tilfeller vil du kunne oppleve kast i felg, ubalanse, og risting i rattet. Slike skader bør undersøkes raskt for å vurdere oppretting, slik at du med sikkerhet kan ferdes trygt på veien, og unngår potensielt ytterligere skade på bilen.

 

Med moderne utstyr og erfarne opprettere fikser vi felgene dine slik at kjørekomfort, sikkerhet, og bilens visuelle helhet blir gjenopprettet.

Nå har vi 10% rabatt på oppretting av urunde felger. Vi henter og leverer over hele landet. Tilbudet gjelder ut mai 2023.

 

3_Oppretting av skjevheter_1.jpg

Hva betyr kast i felg?

Kast i felg omfatter et bredt skadespekter, som vanligvis forårsakes av støtsituasjoner mot dekk og felg. Støtet skaper deformasjon eller en bulk i felgen, som påvirker kjørekomforten, og kan føre til slitasje på hjulopphenget over tid.

Noen ganger kan skaden være såpass liten at den er vanskelig å oppdage med det blotte øye. Dersom skaden oppstår på innsiden av felgen vil den også kunne være vanskelig å oppdage. I Felgteknikk har vi spesialverktøy som både oppdager, diagnostiserer, og reparerer deformasjonene i felgen.

Jo raskere du leverer inn felgene til oppretting, jo mindre slitasje vil du påføre bilen din ved å kjøre rundt med urund felg. Ikke minst er det veldig behagelig å slippe risting i rattet når du kjører!

Har du truffet fortauskanten? ___

Hvis møtet med fortauskanten blir ekstra hardt, kan dette resultere i en kombinert skade som krever både oppretting og eventuelle kosmetiske reparasjoner. Ved de fleste kantkjøringstilfeller er det likevel ikke sikkert at felgen er blitt urund, men det er verdt å sjekke. Når vi foretar felgreparasjoner sjekker vi alltid om felgen din er urund.

 

Kantkjøringer kan skje den beste, og for mange sjåfører vil disse skrammene være en irriterende påminnelse av uhellssituasjonen. Ved kantkjøringstilfeller begrunnes renovasjonen derfor som regel i et ønske om å gjenopprettet bilens visuelle uttrykk. 

I motsetning til kantkjøringsskader må felger som har kast i seg repareres. Spesielt biler med store felger og lav dekkside, har stor sjanse for at støt fra veien forplanter seg utover, og skaper ujevnheter i felgen. Store felger er i tillegg kostbare, noe som gjør felgreparasjon til et lønnsommere, og ikke minst bærekraftig alternativ.

3_Oppretting av skjevheter_2.jpg
bottom of page